Handelsbetingelser sadelmager

Handelsbetingelser for sadelmagerydelser og salg af fysiske varer i tilknytning dertil gennem Sadelmager Jan Guldborg

(for onlinesalg henvises til handelsbetingelser for webshop)

c/o Lundegaard I/S
Everdrupvej 27
4733 Tappernøje
TLF: 21425000
CVR: 25613317

Betaling
Betaling skal ske straks når sadelmagerydelsen er gennemført og/ eller den fysiske vare leveret til dig. Bestillingsvarer betales i forbindelse med ordreafgivelse med mindre andet er aftalt udtrykkeligt.

Sadelmager Jan Guldborg, c/o Lundegaard I/S modtager betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard og Mobilepay. Kontant betaling modtages kun op til 5.000 kr.

Salg af ydelser
Sadelmager Jan Guldborg er udnævnt Mastersaddler og medlem af den engelske brancheforening Society Of Mastersaddlers, og udfører sit arbejde i henhold til foreningens kodeks og standarder.

Alle konsultationer, hvor hest og sadel kontrolleres, afregnes (og udebesøg tillægges forholdsmæssig kørsel), hvad enten konsultationen resulterer i en sadeltilpasning / omstopning/ retning eller ej – og uanset hvor mange kunder, der er på samme adresse.

Hestens foderstand, træningsforhold og mange andre miljøfaktorer er afgørende for det optimale sadeltilpasningsinterval. og der foretages templateopmåling af hesten ved hver konsultation for at kunne følge hestens udvikling.

Ansvarsbegrænsninger
Sadelmager Jan Guldborg kan kun afkræves erstatning for tab som følge af mangler, hvis Sadelmager Jan Guldborg har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller givet køber vildledende oplysninger, forsømt at oplyse om en mangel, som han kendte eller burde kende, eller hvis manglen er forårsaget ved Sadelmager Jan Guldborgs forsømmelse efter købets indgåelse.
Sadelmager Jan Guldborg er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed.

Sadelmager Jan Guldborg har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom.

Herudover påtager Sadelmager Jan Guldborg sig intet produktansvar.  Sadelmager Jan Guldborg kan alene påtage sig at rådgive om sadlens egnethed og at rette sadlen op efter nærmere aftale.

Har hest og/eller rytter skader, nedsat asymmetrisk førlighed eller asymmetri i muskulatur eller skelet, evt. fra tidligere skader, må det forventes at sadlen forholdsvis hurtigt skal tilpasses igen. Disse forhold er ikke dækket af reklamationsret, og der skal derfor betales for enhver tilretning.

Ansvaret for at arbejde videre med sådanne problematikker påhviler alene hesteejeren. Evt. kan det ske i et samarbejde mellem Sadelmager Jan Guldborg og andre fagpersoner (dyrlæge, kiropraktor m.fl.) efter nærmere aftale.

Fortrydelsesret
Er aftalen om et køb af varer indgået uden for Sadelmager Jan Guldborgs faste virksomhedsadresse, har forbrugere 14 dages fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens §17.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, Køber har indgået aftalen eller afgivet bestillingen. Inden fortrydelsesfristens udløb skal Køber underrette Sadelmager Jan Guldborg, hvis Køber har fortrudt aftalen. Det kan ske pr. brev eller e-mail inden fristens udløb.

Fortrydes købet, skal varen afleveres på virksomhedsadressen, og en eventuel forringelse af varen fratrækkes i det beløb, som Køber skal have retur.
Har Køber afhentet varen hos Sadelmager Jan Guldborg, bortfalder fortrydelsesretten.

Det forhold, at Sadelmager Jan Guldborg har leveret en tilretningsopgave helt eller delvist, begrænser ikke Købers fortrydelsesret, medmindre Køber har giv et samtykke til, at udførelsen af tjenesteydelsen/ tilretningsopgaven kunne påbegyndes inden udløbet af 14-dages fortrydelsesfrist.

Leveringstider er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse.  Anses en underleverandørforsinkelse for sandsynlig, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

Sadelmager Jan Guldborg er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte – som Køber måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance.

Hvis køber opdager fejl / mangler ved den udførte ydelse og derfor ønsker at reklamere over den, skal køber give besked herom straks fejlen / manglen konstateres. Reklamationsretten bortfalder, hvis en anden fagperson overtager ændringer på opgaven.


Reklamationsret ved fysisk salg af varer fra butik/ ved konsultation (sadler, tilbehør mv.)
For salg af varer til forbrugere gælder købelovens almindelige regler, dvs. køber skal reklamere inden et par måneder, medmindre det er en skjult mangel. I så fald gælder en 2-årig reklamationsfrist.


Reklamationsret for salg af fysiske varer ved B2B handel
Vi yder 6 måneders reklamationsret på varer, hvis du er B2B kunde. Vi forbeholder os ret til at reparere på varen, hvis der er tale om en reklamationsberettiget mangel. Du afholder selv udgifterne for transport, hvis varen ikke er mangelfuld.

Generelt om reklamation
Reklamationer, der skyldes købers manglende vedligeholdelse af produktet afvises.

Mht. nye sadler skal originalt garantibevis og kvittering forevises. Skal en sadel til reparation hos producenten, pålægges kunden at betale fragten. Sadelmager Jan Guldborg har ingen indflydelse på reparationsperioden og er ikke forpligtiget til at tilbyde hverken lånesadel eller økonomisk kompensation.

Er der taget specifikke forbehold i forbindelse med konsultationen, bortfalder reklamationsretten fsva. de nævnte / aktuelle forbehold.

Kunde- & Privatlivspolitik
Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Sadelmager Jan Guldborg c/o Lundegaard I/S, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne fremsende bekræftelse, kvittering og faktura elektronisk.
Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, modtager du en bekræftelse pr. mail på, at vi fremover vil sende dig en mail når vi har nyt at fortælle. Nyhedsmails er en del af markedsføringen af de varer og ydelser, som du kan købe hos os. Du kan altid framelde dig vores nyhedsbrev igen via en link i bunden af hver nyhedsmail.

Personoplysningerne registreres hos Sadelmager Jan Guldborg c/o Lundegaard I/S og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger i forbindelse med sadelmagerydelser og salg af fysiske varer fra i tilknytning dertil , sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Ejerne og de ansatte i Sadelmager Jan Guldborg c/o Lundegaard I/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige er Sadelmager Jan Guldborg c/o Lundegaard I/S
Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Sadelmager Jan Guldborg,  c/o Lundegaard I/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til vores kontor pr mail.

Klagemuligheder
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte mail@sadelmagerjanguldborg.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – https://ec.europa.eu/odr
Ved klage skal vores virksomhedsinformationer og email adresse angives: kontor@sadelmagerjanguldborg.dk

Handelsbetingelserne er opdateret den 14. april 2020